Küldetésünk

A Malomerdő Panzió és Üdülőház, Ökoturisztikai Központ tulajdonosa és üzemeltetője a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Cégünk a Vértes és a Gerecse hegység, a Császári dombság és a Bakonyalja tájegységeken belül 43 000 hektár állami tulajdonú erdőterület kezelője.

Szakmánk felelőssége igen nagy, hiszen a ránk bízott óriási értéket - az erdőt és a benne élő vadállományt -, a jövő nemzedékének csak úgy tarthatjuk fenn, ha alaposan átgondolt, biztos szakmai alapokon nyugvó gazdálkodást folytatunk. Társaságunk ezért fontos feladatának tartja, hogy az erdőtörvény adta lehetőségekkel élve az erdőterületek közcélú igénybevételét összehangolja az erdőgazdálkodói, vadgazdálkodói és természetvédelmi tevékenységeivel.

Fentiekre alapozva olyan ökoturisztikai központot kívántunk létrehozni, melynek segítségével a fenntartható turizmus szempontjait szem előtt tartva ismertethetjük meg vendégeinkkel a Vértes természeti értékeit, növény- és állatvilágát, történelmi emlékeit, valamint az erdő- és vadgazdálko-
dáshoz illetve a környezet- és természetvédelemhez kapcsolódó szakmákat, hagyományokat.

Cím: Pusztavám, Petőfi S. u. 162.
Tel.: 06-22/417-786
Mobil: 06-30/400-90-99


Copyright 2007 Malomerdő Panzió és Üdülőház
 
Webshark Vérteserdő Zrt. facebook